Thursday, October 1, 2009

Cukup Allah bagiku

"Barangsiapa disibukkan oleh perkara agamanya, Allah akan memberi kecukupan dalam perkara dunianya.
Barangsiapa berbuat baik dalam keadaan sepi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai.
Barangsiapa memperbagus hubungannya dengan Allah, nescaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia."

(Ali bin Abi Talib kwj)

No comments: