Wednesday, February 10, 2010

peganglah tangannya dan masuklah ke syurga!

Rasulullah bersabda,
"Barangsiapa melongarkan satu dari sekian banyak kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melonggarkan satu dari sekian banyak kesulitan di akhirat. Barangsiapa menutupi keburukan seorang muslim maka Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selagi hamba itu masih menolong saudaranya"
(HR Tirmidzi)

Hidup dengan ukhuwwah fillah.. hanya kerana Allah. nikmat teristimewa buat manusia =)

No comments: