Monday, February 8, 2010

my nightmare


"Aku benar-benar akan mengetahui sejumlah kaum dari umatku yang datang pada hari Kiamat dengan membawa kebaikan seberat Gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya debu yang dihamburkan." Tsauban berkata, "Wahai Rasulullah, gambarkanlah sifat-sifat mereka kepada kami, jelaskanlah keadaan mereka kepada kami, agar kami tidak termasuk dalam kalangan mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya."Rasulullah saw. bersabda, "Ketahuilah, mereka itu adalah saudara kalian, berasal dari darah daging kalian, bahkan mengerjakan ibadah di waktu malam sebagaimana kalian kerjakan, tetapi mereka adalah kaum yang apabila bersendiri, mereka melanggar larangan Allah."

(HR Ibnu Majjah)

No comments: