Wednesday, March 11, 2009

bicara dengan Tuhan dalam solat?

Tersebut dalam Sohih Muslim dari hadith al-'Ala' ibn Abdur Rahman Maula al-Harqah dari bapanya Abu Hurairah dari Rasulullah S.A.W.: Firman Allah Ta'ala:
"Aku telah membahagikan solat (al-Fatihah) kepada dua bahagian,separuhnya untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku,"

apabila hamba-Ku berkata: (alhamdulillahirabbil'alamin)
Allah menjawab: "Hamba-Ku telah memuji-Ku"

apabila hamba itu berkata: (arrahmanirrahim)
Allah menjawab: "Hamba-Ku telah memberi sanjungan kepada-Ku"

apabila hamba itu berkata:(malikiyaumiddin)
Allah menjawab: "Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku

dan apabila hamba itu berkata: (iyakana'buduwaiya kanasta'in)
Allah menjawab: "Ini di antara hamba-Ku dengan Aku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku"

apabila hamba itu berkata: (ihdinassira tal mustaqim siratallazi naan 'am ta 'alaihim ghairil maghdu bi'alaihim waladdha lin)
Allah menjawab: "Ini untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku."

1 comment:

Raudhah said...

kalau tak silap saya, ketika kita membaca "kepada-Mu lah kami sembah dan kami memohon pertolongan," kita disuruh untuk berdoa ketika itu..